Prešov bude mať areál na plážové športy

1074x
10. Júl 2023
Schválili ďalšiu dotáciu na projekt podpory športu v Prešove
Ilustračná fotografia. (Zdroj: FB Mesto Prešov) 
 
Už čoskoro sa začne s realizáciou výstavby a rekonštrukcie športovej infraštruktúry na ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4 v Prešove. Fond na podporu športu schválil mestu Prešov dotáciu vo výške viac ako 250-tisíc eur.
 
Správna rada Fondu na podporu športu schválila mestu Prešov nenávratný finančný príspevok pre projekt „Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry, Základná škola s materskou školou, Námestie Kráľovnej pokoja 4, Prešov“ vo výške 250 289,58 eur.
 
Celková hodnota projektu bola na základe výsledkov verejného obstarávania (VO) stanovená na sumu 357 556,54 eur s DPH, z čoho 30% poskytne mesto. Aktuálne prebieha proces podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom VO na zákazku.
 
 Ilustračná fotografia. (Zdroj: FB Mesto Prešov)
 
Realizácia projektu prinesie novovybudovanú športovú infraštruktúru a obnovenie už existujúcej, a to so zámerom zabezpečiť jej plnú funkčnosť a bezpečnú prevádzku pre široký okruh užívateľov s možnosťou organizovania športových podujatí a súťaží národného i nadnárodného významu.
 
Predmetom projektu je výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry v areáli ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4 v Prešove. Projekt pozostáva z vybudovania ihriska pre plážové športy (4 kurty), a to vrátane jeho oplotenia, zlepšenia technickej úrovne a kvality existujúceho povrchu bežeckého oválu a doskočiska jeho rekonštrukciou. Ihrisko bude zároveň konfigurovateľné na rôzne typy plážových športov. Mesto Prešov má ambíciu v budúcnosti ihrisko zastrešiť a zabezpečiť tak jeho celoročné využitie.
 
Ilustračná fotografia. (Zdroj: FB Mesto Prešov)  
 
„Keďže som celé detstvo vyrastal na ulici Matice slovenskej, som naozaj rád, že práve športový areál ZŠ s MŠ Námestie Kráľovnej pokoja 4 v Prešove prejde výraznou zmenou, v rámci ktorej ho čaká kompletná rekonštrukcia. Obnova bežeckého okruhu, doskočiska a celého priestoru so zameraním na plážové športy bude významnou investíciou jednak do vzdelávania, no najmä do rozvoja pohybových aktivít detí v meste Prešov. Samozrejme, teší ma, že tento areál bude slúžiť všetkým Prešovčanom v tak husto obývanej lokalite a prinesie možnosti športovej sebarealizácie aj smerom k verejnosti,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.
 
Cieľom tohto projektu je zabezpečiť podporu a rozvoj športu, utvárať priaznivo a dlhodobo udržateľné podmienky pre edukačnú športovú činnosť, rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov, športovej reprezentácie SR a širokej verejnosti, vrátane zdravotne postihnutých občanov.
(9:15, red.) 
Diskusia
Pridať komentár