VIDEO | Žiaci ZŠ Vinbarg hravou formou prezentovali získané vedomosti

983x
10. Júl 2023
Základná škola na sídlisku Vinbarg v Bardejove zorganizovala medzi bytovkami rôzne aktivity
 
 Pozrite si našu videoreportáž
 
Žiaci prezentovali všetko to, čo sa za posledné mesiace naučili.
 
„Žiaci si pripravili rôzne hry pre okoloidúcich. Každý predmet bol zastúpený a učitelia žiakom pomohli,“ povedala jedna zo študentiek.
 
Pokusy (Zdroj: Ahoj. TV)

„V škole by sa nemali učiť len nejaké teoretické vedomosti, ale niečo čo by vedeli využiť v praxi a tak sme sa pokúsili všetky predmety, ktoré majú v škole, dať do takej roviny hravej, zábavnej a aby si tie deti uvedomili, že to, čo sa učia môžu využiť aj v živote aj na zábavu, aj na nejaký oddych a zároveň, že môžu do toho zapojiť aj svojich rodičov a blízkych a vlastne celé Sídlisko,“ povedal Stanislav Polák, zástupca riaditeľa školy.
 
Kresba študentky (Zdroj: Ahoj, TV)
 
„Žiačky deviatačky nás prezentujú aj na rôznych súťažiach a oni sa rozhodli, že rady kreslia rastliny a maľujú prírodu a perspektívu. A keďže je to aj o našej škole, tak jedna kreslí našu školu, druhá rastliny," povedala učiteľka Mariana Antolíková.
 
Škola v plenéri sa vydarila na výbornú, čoho dôkazom boli šťastné pohľady nielen samotných žiakov, ale aj ich rodičov a príbuzných. 
(15:20, red.)
Diskusia
Pridať komentár