12.01.2015
Do Bardejova by sa mal vrátiť kamión Coca-cola.
10.01.2015
Za víťazov ocenenia Top produkt môžeme smelo označiť všetkých.
08.01.2015
Škola ponúka možnosť výučby cudzích jazykov už od 1. ročníka či športové triedy so zameraním na basketbal.
07.01.2015
S rekonštrukciou by sa mohlo začať v druhej polovici tohto roka.
01.01.2015
Ohňostroj sa prítomným páčil.
31.12.2014
Mládežnícka divadelná skupina zo Zborova nacvičovala novú divadelnú hru s názvom Nebeská reklamná agentúra, ktorej premiéru plánovala v predvianoč ...
31.12.2014
Ako prežiť silvestrovskú noc?
28.12.2014
Zimný bude posledný deň v roku.
27.12.2014
Predstavujeme mladú bardejovskú kapelu Reverse Black.
24.12.2014
Žiaci Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. J.Bosca v Bardejove a tanečná skupina AFCommunity odohrali, odtancovali, odspievali vianočný príbeh ...
24.12.2014
Po "svetlo pokoja" si prišli stovky ľudí.
24.12.2014
Aké zvyky sa dodržujú vo vašej rodine?
23.12.2014
Šestnásťročný Patrik a dvadsaťštyri ročný Milan.
22.12.2014
O polnoci Bardejovčania privítajú nový rok!
21.12.2014
Tretiaci pripravili nádhernú scénku, bolo sa na čo pozerať!
21.12.2014
Zrekonštruovaný chodník v kúpeľoch bol oficiálne otvorený v piatok.
20.12.2014
Rozpočet počíta s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 20,85€.
18.12.2014
Aj v Bardejove môže dôjsť k zločinu.
16.12.2014
Mesto postupne zakupuje nové vianočné výzdoby.
16.12.2014
Výsledná suma je neohraničená.
15.12.2014
Udržiavanie zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií, chodníkov a prístupových miest však nie je len záležitosťou Bardejovského podniku služieb.
14.12.2014
Vystupovali až trikrát, účinkujúci si vyslúžili veľký potlesk.
13.12.2014
Nové spojenia na Hornom Šariši nepribudnú!
10.12.2014
Vo veku 57 rokov odišiel do večnosti v utorok 9. decembra v neskorých večerných hodinách salezián kňaz Teodor Gavenda. Zosnul v nemocnici v Bratis ...
08.12.2014
Prišlo zhruba sto ľudí.
07.12.2014
...a tak sa spoločne zhodli na pseudonyme GIPSY CHIPSY.
06.12.2014
V piatok 5.12. patrilo námestie najmenším.
06.12.2014
Uskutočnil sa už siedmy ročník.
03.12.2014
Uskutoční sa v Bardejove!
01.12.2014
Havária sa stala v Poliakovciach.
01.12.2014
Usilovné včeličky na ZŠ Komenského 23.
01.12.2014
Uplynuli už dva týždne od komunálnych volieb.
29.11.2014
Nové veci sa učilo 120 detí, nielen z Bardejova.
26.11.2014
Pripravený bude opäť ohňostroj.
25.11.2014
Podľa predpovedí v Bardejove prvýkrát nasnežilo.
24.11.2014
Neváhajte a zaregistrujte sa! Jedinečné podujatie v Bardejove.
24.11.2014
Ako vnímajú občania SR a ČR ponovembrový vývoj?
23.11.2014
Poháre a medaily vyzdobia vitrínku, ale skutočné momenty budú zdobiť naše srdcia.
20.11.2014
Milé deti, spievajte Pánovi novú pieseň ústami, ale predovšetkým svojím kresťanským životom. S láskou žehnám vás aj vaše rodiny vo vlasti.