AMFO 2018 ponúka rôznorodé fotografie

560x
12. Apríl 2018
Hornošarišské osvetové stredisko zorganizovalo ďalší ročník výstavy amatérskej fotografie – AMFO 2018. Do súťaže sa prihlásilo 19 fotografov so 129 prácami.
 
Odborná porota v zložení Jozef Česla, Veronika Bažalíková a Marián Šoth mala náročnú úlohu vybrať tie najlepšie snímky. Zastúpenie mala aj Spojená škola na Štefánikovej ulici.
 
Súťažilo sa v troch kategóriách – autori do 16 rokov, autori do 21 rokov a autori nad 21 rokov. Najviac bola zastúpená tretia kategória, kde sa prezentovalo štrnásť fotografov a 115 fotografií. Tematický a žánrovo sú fotografie rozmanité, objavuje sa portrét, krajina, architektúra, reportáž i šport. Mnohí autori radi experimentujú a skúšajú nové pohľady na svet okolo seba.
 
Porota vybrala 67 fotografií z Bardejova, ktoré poputujú na krajskú výstavu do Starej Ľubovne a odtiaľ sa fotografie môžu dostať na celoštátnu úroveň.
 
Ceny získali:
Kategória do 16 rokov: 1. miesto Bianka Mačugová (čiernobiela fotografia), 1. miesto Klára Hudáková (farebná fotografia).
Kategória do 21 rokov: 1. miesto Michaela Miková (farebná)
Kategória nad 21 rokov: 1. Ján Hollý, 2. Vladimír Savčinský, 3. Jaroslav Gutek (čiernobiela), 1. miesto Vladimír Savčinský, 2. Leonard Baňas, 3. Ján Hollý
 
Výstava AMFO 2018 potrvá v galérii Hornošarišského osvetového strediska do konca apríla.