V Bardejove sa do behu zapojilo viac ako 130 obyvateľov

959x
25. Apríl 2018
V nedeľu popoludní sa na Radničnom námestí v Bardejove uskutočnil ďalší ročník Benefičného behu za A(tra)ktívny Bardejov. Zúčastnilo sa ho 133 registrovaných bežcov, ktorí svojim štartovným podporili jeden z troch projektov. Spoločne so sponzormi vyzbierali sumu 5082 eur, ktorá poputuje na podporu konkrétnych aktivít.
 
Predkladatelia projektov obdŕžali na podujatí od správcu Komunitnej nadácie Bardejov symbolické šeky v sumách grantov, ktoré zohľadňujú vyzbierané štartovné pre daný projekt zdvojnásobené zo strany komunitnej nadácie a navýšené o príspevky darcov pre každý projekt.
 
„Každý si mohol vybrať, za ktorý projekt pobeží. Tento rok bol beh výnimočný tým, že sme ho obohatili o Rodinný beh na 50 metrov. Išlo o beh rodičov s deťmi do šesť rokov. Pre ostatných boli pripravené dve kategórie, Hobby beh v dĺžke dvoch kilometrov a Hlavný beh, ten meral šesť kilometrov,“ uviedol po skončení pretekov správca Komunitnej nadácie v Bardejove Jozef Jarina.
Predseda správnej rady KNBJ Vladimír Savčinský ocenil túto novú tradíciu, ktorá si v Bardejove našla svoje miesto.
 
„Vďaka patrí bežcom, lebo nájsť 130 ľudí, ktorí sú ochotní zabehnúť akúkoľvek vzdialenosť pre dobrú vec je veľmi fajn. Poďakovanie patrí aj tým, ktorí predložili projekty, lebo všetky tri sú svojim spôsobom originálne, zaujímavé a myslím si, že podporia ďalšie aktivity v ich komunitách."
 
Generálny sponzor podujatia Vladimír Kažimír povedal, prečo sa rozhodol takúto akciu podporiť. „Páči sa mi myšlienka spájať komunity, spájať ľudí ako takých s ich plusmi, mínusmi a so všetkým, čo majú. Priestor si môže nájsť každý, či vie behať, či nevie behať. Každý, kto má nejakú myšlienku, ako pomôcť tomu druhému, ako pomôcť spoločnosti.“
Projekt Zborovský hrad – zapojenie miestnych komunít v roku 2018 vyzbieral spolu so sponzorským sumu 3181 eur. Združenie na záchranu Zborovského hradu si dalo za cieľ opravu ďalšej časti hradobného múra aj predhradia a zapojiť do obnovy miestne komunity vo forme dobrovoľníckej pomoci. Výsledkom bude oprava hradobného múra v mieste turistickej trasy po hrade, okolo hradu a nad ohniskom.
 
Vladimír Kaminský zo Združenia na záchranu Zborovského hradu prezradil. „Zapojili sme sa do tohto benefičného behu, pretože by sme chceli tento rok znova posunúť opravu Hradu Zborov a prostriedky by mali byť použité na rekonštrukciu hradobného múra tretieho predhradia. To je tzv. múr nad ohniskom. Je to múr, pod ktorým si návštevníci hradu robia piknik a jeho koruna je veľmi zdeštruovaná, takže si vyžaduje veľmi ochotnú opravu. Sme veľmi radi, že v takomto množstve nám ľudia vyjadrili podporu aj takýmto spôsobom, akým je beh za zdravím a beh za záchranu Hradu Zborov.“
 
Projekt Vízie pre Baštu si prilepšil spolu so sponzorským o sumu 1160 eur. Členovia združenia Different plánujú naďalej rozširovať aktivity kultúrno-komunitného centra Bašta. Za týmto účelom si dali za cieľ zorganizovať architektonický workshop, na ktorom v spolupráci so študentmi architektúry vytvoria návrhy na efektívne využitie niekoľkých podlaží. Výstupom bude architektonická štúdia, ktorá bude slúžiť na ďalšie úpravy priestorov Bašty.
František Maxin z OZ Different povedal. „Tento rok máme v rámci Kultúrno-komunitného centra Bašta projekt o tom, že by sme chceli ďalej posúvať rekonštrukciu Bašty. Tým, že máme prvé dve etapy za sebou, prvé dve poschodia máme zrekonštruované, tak tento rok by sme chceli vytvoriť takú verejnú súťaž pre študentov architektúry na vizuál celej Bašty ako komplexu. Preto by sme chceli peniaze investovať do študentov architektúry a do workshopov, ktoré sú zamerané na využitie celej budovy Bašty.“
 
Sumu 741 získal projekt Kobylskí ochotníci s divadelným predstavením v šarišskom nárečí. Neformálna skupina divadelného ochotníckeho súboru „RADOSC“ z Kobýl sa rozhodla pozdvihnúť kultúrny život v obci a povedomie jej obyvateľov o slovenských klasických autorov naštudovaním a následným divadelným prevedením novej hry s dedinskou tématikou v šarišskom nárečí.
 
Člen ochotníckeho divadla Radoslav Findiš prezradil, prečo sa dobrovoľníci z Kobýl zapojili do Behu za A(tra)ktívny Bardejov. „Myslíme si, že je to dobrá akcia, ktorá má potenciál na zviditeľnenie projektu. A už keď sa také niečo deje, tak to treba podporiť, či už osobnou účasťou alebo minimálne podporou. Keďže sme behali za naše ochotnícke divadlo Radosc z Kobýl, tak chceme podporovať ďalej tradície, čo sa týka ochotníckeho divadla, ktoré je u nás už asi 60 rokov. Donedávna sa hrávalo v slovenskom jazyku, v posledných rokoch približujeme všetkým ľudom, ktorí chodia na naše predstavenia, klasickú divadelnú tvorbu, ale v šarišskom nárečí. Takže získané peniaze by sme chceli využiť na rozvoj nášho divadla a na podporu ďalších aktivít. S počtom ľudí, ktorí sa zapojili za náš projekt sme spokojní, až nadmieru a veríme, že o rok sa zúčastnime opäť s nejakých zaujímavým projektom a ľudí príde ešte viac.“