Krížová cesta v Bardejove

1687x
19. Apríl 2019
Krížová cesta na Veľký piatok  o 10.00 hod. odštartovala v Bazilike sv. Egídia a pokračovala na Kalváriu.
 
Kresťania si na Veľký piatok pripomínajú potupnú smrť Ježiša Krista na kríži. Evanjelici ho považujú za najvýznamnejší sviatok, pretože Syn Boží dokončil dielo vykúpenia sveta.
 
Ježiš Kristus bol ukrižovaný na vrchu Golgota cisára Tibéria a Pontského Piláta. Namiesto sv. omše sa v rímskokatolíckych kostoloch alebo na kalváriách miest a obcí predpoludním konajú pobožnosti krížovej cesty.