Bežci behali v centre Bardejova, podporovali projekty

865x
28. Apríl 2019
V dnešnú upršanú nedeľu (28.4.2019) sa uskutočnil už štvrtý ročník Benefičného behu za A(tra)ktívny Bardejov. Pripravená bola trasa okolo historického centra Bardejova s dvoma dĺžkami: 2 km (Hobby beh) a 6 km (Hlavný beh).
 
Štartovné bolo desať eur a peniaze putovali na podporu jedného z projektov, ktoré zatraktívnia život v Bardejove a v okolí. Komunitná nadácia k takto získanému euru pre každý bardejovský projekt pridá ďalšie euro!
 
Ani tento rok nechýbal hudobný program a pripravená bola aj tombola.
 
Grantový program A(tra)ktívny Bardejov je otvorený pre všetky občianske aktivity, ktoré prispejú k výraznejším zmenám v meste zatraktívňujúcim a skvalitňujúcim život obyvateľov Bardejova.
 
Bežci mohli podporiť jeden z týchto projektov:
 
Projekt č. 1 – ZAVES TO V BAŠTE!
Členovia a dobrovoľníci OZ Different si zaumienili zvýšiť kvalitu organizovania kultúrnych podujatí v Bašte. Týmto projektom chcú sprofesionalizovať organizovanie výstav inštaláciou závesného galerijného systému a následne pokračovať vo vystavovaní zaujímavých aj rozmernejších diel v Bašte. Rozpočet projektu: 1 500 eur.
 
Projekt č. 2 – ZBOROVSKÝ HRAD – OBNOVA A KULTÚRNE PODUJATIA
Združenie na záchranu Zborovského hradu sa v tomto projekte spolu s dobrovoľníkmi a stavbármi sústredia na opravu hradobného múra I. predhradia a popri tom zorganizujú kultúrny program v duchu histórie – sokoliarske ukážky, historický šerm, divadelné predstavenia, výstavy. Rozpočet projektu: 2 200 eur.
 
Projekt č. 3 – ABY NÁM VŠETKÝM BOLO TEPLEJŠIE NA KRÁĽOVEJ STUDNI
Zrekonštruovanú turistickú útulňu na Kráľovej studni nad Lenartovom chcú členovia združenia spoločne s dobrovoľníkmi zatepliť a obložiť drevom. Účastníci ich početných športovo – spoločenských aktivít tak môžu užívať príjemný a komfortnejší priestor aj počas zimného obdobia. Rozpočet projektu: 2 275 eur.
 
Projekt č. 4 – VÝPAL KERAMIKY V MÚZEU ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY
Umelci zo združenia Kreatívec sa rozhodli sprostredkovať tradičné remeslo zážitkovou formou v skanzene v B. Kúpeľoch. Za pomoci odborníka peciara postavia hlinenú pec s prístreškom, aby v nej mohli predvádzať výpal keramiky pre školy i verejnosť. Rozpočet projektu: 1 050 eur.