Maturitná výstava SSOŠ v Bardejove

672x
04. Jún 2019
V galérii Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove sa uskutočnilo otvorenie výstavy maturitných prác Súkromnej strednej odbornej školy v Bardejove. Svoje diela predstavili študijné odbory Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, Propagačná grafika, Kozmetička a vizážistka, Hostinský – hostinská.
 
V študijnom odbore Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby maturovali ôsmi študenti, ktorí vystavujú svoje maturitné nábytkárske výrobky.
 
V študijnom odbore Propagačná grafika maturovali štyria študenti, ktorí vystavujú svoje maturitné grafické práce podľa vyžrebovaného zadania. Vo svojich grafických prácach prezentujú svoju umeleckú myšlienku vrátane verbálneho a grafického vyjadrenia v príslušnej dokumentácii Študijný odbor Kozmetička a vizážistka, kde maturovalo osem študentiek, sa svojej prezentácie zhostili formou fotografií v prvej časti výstavnej siene.
 
Ich praktická časť odbornej zložky pozostávala z realizácie kozmetického ošetrenia, návrhu a realizácie celkovej vizáže podľa vopred vyžrebovaného zadania a obhajoby svojej maturitnej práce. V kozmetickej časti predvádzali komplexné kozmetické ošetrenie.
 
Študijný odbor Hostinský - hostinská na záver vernisáže pozval prítomných hostí na malé občerstvenie. Riaditeľka školy Eva Remetová je však napriek záujmu o tieto odbory sklamaná z postoja ministerstva školstva, ktoré na ďalší školský rok nepovolilo otvoriť niektoré odbory. Dúfa však, že aj táto výstava zaujala potenciálnych uchádzačov o štúdium.
 
„Na ďalší školský rok nám ministerstvo školstva nepovolilo otvoriť práve študijný odbor Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby. Už terajší štvrtáci majú toľko zákaziek, že o prácu majú postarané,“ uviedla riaditeľka školy E. Remetová.