Študenti SSOŠ Bardejov úspešní v Kežmarku

869x
12. Jún 2019
V Kežmarku sa konal už siedmy ročník milej akcie pod názvom „Festival študentského remesla“, ktorý organizovala kežmarská Súkromná spojená škola, ul. Biela voda a nezisková organizácia Biela voda. Hlavnou myšlienkou tohto podujatia bolo priblížiť a ukázať návštevníkom vznik tradičných remesiel a cechov.
 
Študenti našej školy, Súkromnej strednej odbornej školy v Bardejove, sa tejto milej akcie zúčastnili už po druhýkrát. Tohto roku to boli študenti 2. ročníka študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výrobe spolu so svojím majstrom odborného výcviku p. Mojdisom a učiteľkou odborných predmetov p. Markovou. Piatok začal úvodným sprievodom mestom žiakmi a študentmi ZŠ a SŠ, oblečených v dobových kostýmoch, a slávnostným otvorením festivalu na nádvorí Kežmarského hradu. Po cechovačke tovarišov začalo šesť remeselných súťaží zameraných na prepojenie histórie a súčasnosti. Študenti si mohli porovnať svoju šikovnosť vo viacerých súťažiach, a to vo vizážistickej, kaderníckej, krajčírskej, kulinárskej, murárskej a stolárskej.
 
Naši študenti sa zapojili do stolárskej súťaže. Ako prvá sa konala hlavná súťaž, ktorej cieľom bolo zhotoviť drevenú misu, ktorú mali predpripravenú všetky dvojčlenné družstvá z každej prihlásenej školy. Hodnotilo sa prevedenie, vydlabanie - jednoducho, hodnotila sa najkrajšia misa. Naši študenti – Dominik Pillár a Gabriel Švec získali v tejto súťaži krásne 3. miesto. Ako druhá súťaž bola súťaž v rýchlosti ručného rezania dreva dvojicou súťažiacich. Cieľom tejto súťaže bolo v postupových kolách prerezať guľatinu ručnou pílou v čo najkratšom čase. Naši študenti – Adam Čižmár a Jozef Meščan získali v tejto súťaži krásne 2. miesto.
 
Táto stolárska súťaž, ako aj prežitý deň sťa v historickom období bol pre študentov prínosný ako z pohľadu prehĺbenia si zručností v oblasti ručnej remeselnej drevárskej výroby, tak aj z pohľadu množstva prežitých zážitkoch. Ďakujeme organizátorom za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.