Obohatenie na ZŠ na Komenského ulici

663x
29. Jún 2019
Viete, čo majú spoločné pyramídy v Gíze a Bardejov? Sú zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
 
Aj to sa okrem iného dozvedeli tretiaci na Základnej škole na Komenského ulici v rámci predmetu Obohatenie, ktorý majú iba triedy intelektovo nadaných žiakov.
 
V prvom ročníku to boli dinosaury, v druhom vesmír a tomto školskom roku sa tretiaci zaoberali starovekými civilizáciami: Sumerskou ríšou, starovekým Egyptom a Gréckom.
 
Celoročná téma vyústila do prezentácie ročníkových prác. Pred publikom, ktoré tvorili pedagógovia, rodičia a pozvaní hostia sa podelili o svoje poznatky a vedomosti. Výborne zvládli nielen tému, ale aj prácu v programe powerpoint.
 
Jednotlivé výstupy boli odmeňované nadšeným potleskom prítomných, ktorý bol ocenením vysokej úrovne prác žiakov. V porovnaní s prvým ročníkom urobili obrovský pokrok. Aj keď každý z nich bojoval aj s trémou, 10 – 15 minútové monológy a následné odpovede na zvedavé otázky z publika všetci zvládli, s ohľadom na ich vek, fantasticky.
 
Aj samotní rodičia sa dozvedeli od svojich detí množstvo zaujímavých poznatkov z danej problematiky a každý výstup sledovali s veľkým zaujatím. Je to pozitívne zistenie, že deti sa chcú učiť nové veci a dokážu svojimi vedomosťami obohatiť nielen seba, ale aj svojich rodičov.
(17:34, M. Peláková)