Mikuláš navštívil deti v škôlke a v škole

849x
09. December 2019
Svätý Mikuláš po roku znova navštívil detičky z Materskej školy Slniečko v Bardejovskej Novej Vsi a detičky zo škôlky a školy v obci Smilno.
 
Mikuláš s plným batohom sladkostí a ovocia v doprovode anjela a čerta zavítal do jednotlivých tried, kde ho netrpezlivo čakali zvedavé deti. Po príchode mu s radosťou zaspievali mikulášske piesne a zarecitovali pripravené mikulášske básničky.
 
Svätého Mikuláša už po piaty krát zorganizovali členovia Slovenskej národnej strany v Bardejove na čele s predsedom okresnej rady a poslancom mestského zastupiteľstva v Bardejove Pavlom Goriščákom.
 
Ten uviedol, že aj tento rok mu ubehol znova rýchlo a na odovzdávanie balíčkov sa veľmi tešil, veď vidieť rozžiarené očká malých detí je na nezaplatenie.
 
Aj takouto formou organizátori spolu s učiteľkami spríjemnili deťom sviatok svätého Mikuláša. Poďakovanie patrí aj samotnému Mikulášovi, čertíkovi a anjelikovi.
(Objednávateľ: Slovenská národná strana, Šafárikovo nám. 3, 814 99 Bratislava, IČO: 00677639. Dodávateľ: JOPE PLUS s.r.o., Fučíková 697/26, 085 01, Bardejov, IČO: 51671514)