Bývalí zamestnanci sa pred Vianocami znova stretli

1849x
16. December 2019
Vyspelosť spoločnosti môžeme merať rôznymi kritériami – napríklad aj tým, ako sa správa k starším ľuďom, k tým, ktorí toho urobili veľa, ale vládzu už menej. Úcta k šedinám patrila a stále patrí k základným pilierom hodnotového rebríčka v prostredí, v ktorom žijeme. K tomu sa svojich žiakov snažia viesť aj na Základnej škole s materskou školou Pod Vinbargom v Bardejove.
 
Stalo sa už tradíciou, že „na Mikuláša“ prichádzajú „Pod Vinbarg“ do priestorov školy jej bývalí pracovníci, ktorí tu strávili kus svojho profesijného i osobného života. Vo vynovených priestoroch školskej klubovne pripravili krátky program k blížiacim sa Vianociam. Odzneli známe pesničky, pásmo jasličkárov, básne, vinše. Mladým účinkujúcim úprimne a dobrosrdečne tlieskalo niekoľko desiatok seniorských rúk. Žiaci po programe rozdali prítomným dôchodcom chutné medovníky.
 
Po krátkom príhovore riaditeľky školy Mileny Kravcovej sa podávala voňajúca kapustnica, kysnuté koláče i voňavý vianočný punč. V priateľskej atmosfére sa všetci prítomní vyrozprávali, vyobjímali a zaspomínali na svoje mladé časy.
 
Bývalí zamestnanci ocenili moderný vzhľad školy, rekonštruované časti budovy, kráčanie s dobou. Je dôležité, v akom prostredí sa žiaci učia a do akého estetického priestoru rodičia zvážajú ráno svoje deti. To všetko bývalí zamestnanci školy v neformálnych debatách spomínali – krásna škola v najkrajšom slovenskom meste.