Spojená škola otvorila svoje brány

953x
19. December 2019
Spojená škola na Štefánikovej ulici v Bardejove sprístupnila svoje priestory pre žiakov základných škôl, ale aj pre širokú verejnosť v rámci Dňa otvorených dverí. Študenti pod vedením svojich učiteľov mali možnosť čo najzaujímavejším spôsobom predstaviť návštevníkom školy študijné a učebné odbory, ktoré študujú, priestory školy a život na škole.
 
„Spojená škola má širokú sieť odborov, ponúkame štvorročné odbory s maturitou, štvorročné odbory s maturitou a výučným listom, ponúkame trojročné odbory, ktoré končia výučným listom a následne si môže žiak vybrať nadstavbové štúdium. Zo štvorročných odborov je to biotechnológia a farmakológia, grafik digitálnych médií. Operátor kožiarskej výroby, obchodný pracovník a grafik digitálnych médií sme začali už aj v tomto školskom roku ponúkať žiakom duálne vzdelávanie. Potom sú to trojročné učebné odbory murár, pekár a rovnako ponúkame odbory dvojročné pre žiakov, ktorí nemajú ukončený deviaty ročník," povedala riaidteľka Spojenej školy Eva Kurnátová.
 
Záujemcovia získali aj informáciu o duálnom vzdelávaní v študijnom odbore Operátor kožiarskej výroby. So systémom tohto druhu vzdelávania ich oboznámili učitelia, ale aj zástupcovia obuvníckych firiem, v ktorých prebieha výučba. Duálne vzdelávanie ponúka možnosť stať sa stabilným členom osvedčených firiem na Slovenku. Škola má niekoľko počítačových učební na spracovanie 2D a 3D grafiky, Telekom štúdio, v ktorom mohli vidieť hostia ukážku fotografovania portrétu a rôzne možnosti nasvietenia. Žiaci si taktiež pripravili ukážku práce s 3D tlačiarňou.
 
„Znamená to to, že päťdesiat percent je žiak u zamestnávateľa a päťdesiat percent výuky je v škole. Duálne vzdelávanie ponúka žiakom výborné benefity a to je mesačné štipendium, benefity , ako sú cestovné náhrady , stravné. Počas prázdnin si môže žiak zarábať na brigádach v tej ktorej firme a čo je možno úplne to in pre žiaka, je že získa pracovnú zmluvu po ukončení štúdia,“dodala riaditeľka.
 
Škola ponúka jeden z najkrajších moderných areálov, ktorý sa nachádza v Bardejove. Taktiež má výborné materiálne a priestorové podmienky, krásne okolie, vlastnú jedáleň, telocvičňu, dve posilňovne či multifunkčné ihrisko. Jedným z najväčším benefitov je vlastná autoškola, kde študenti môžu získať vodičské oprávnenie už počas štúdia za veľmi výhodných podmienok.