Študujte na Hotelovej akadémii v Bardejove

893x
27. December 2019
V rámci Dňa otvorených dverí Hotelová akadémia Jána Andraščíka v Bardejove ponúkla možnosť zhliadnuť priestory i samotné vyučovanie širokej verejnosti, prevažne však žiakom základných škôl z celého okresu.
 
Po škole ich sprevádzali samotní študenti z rôznych študijných odborov. Tie boli rozdelené na jednotlivé stanovištia. Veľkému záujmu sa tešilo ekonomické lýceum.
 
„Je to štvorročný odbor, kde im študenti porozprávali o ekonomickom vzdelávaní, predstavili im rôzne vedomosti, zručnosti a v podstate je to odbor, ktorý je určený pre rôznych ekonómov, účtovníkov, podnikateľov, manažérov. Už druhý rok funguje na našej škole aj fiktívna firma Gala agenci s.r.o, ktorú si založili, je to ako cvičná firma a už druhý rok sa zúčastňujeme medzinárodného veľtrhu cvičných firiem. Minulý rok sme získali prvé miesto a tento rok sme získali tretie miesto," uviedla Renáta Akbariová, učiteľka ekonomických predmetov.
 
Novým štvorročným odborom je odbor Poradenstvo vo výžive. Študenti sa učia o zdravovede, preberajú výživové doplnky, fyziológiu, poradenstvo či fyziologické a pohybové programy.
 
„Ďalšími odbormi, ktoré sme prezentovali boli gastronomické odbory, tie sa realizovali v priestoroch jedálne, boli tam odbory trojročné a štvorročné kuchári a čašníci a päťročný študijný odbor hotelová akadémia. Kuchári si pripravili rôzne pochúťky pre účastníkov dňa otvorených dverí, pomáhali im naši čašníci a takisto sa prezentovali so svojimi zručnosťami naši úspešní barmani a baristi. O príjemnú atmosféru v jedálni do postarala naša skupina, ktorú máme naše dievčatá zo skupinou Melody,“ dodala Akbariová.
 
Pre prvákov študijného odboru kuchár, čašník a trojročného odboru kuchár, čašník škola ponúka duálne vzdelávanie. Medzi ďalšie benefity patrí prax v zahraničí, ktorú žiaci môžu absolvovať z každého odboru.
V ponuke je taktiež barmanský, baristický, sprievodcovský i animátorský kurz a tiež kurz kondičného trénera v spolupráci s univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 
Medzi ďalšie výhody štúdia na Hotelovej akadémii patrí moderná telocvičňa, fitness štúdio či veľká jedáleň.