Bilingválne štúdium na Gymnáziu Leonarda Stöckela

1053x
10. Január 2020
Gymnázium Leonarda Stöckela v rámci Dňa otvorených dverí sprístupnilo svoje priestory širokej verejnosti. Záujemcovia o štúdium si mohli prezrieť školu i samotné vyučovanie.
 
Gymnázium ponúka žiakom základných škôl nielen štvorročné štúdium, ale aj päťročné bilingválne štúdium v anglickom jazyku, ktoré funguje už piaty rok.
 
„Prvý ročník je prípravný ročník, kedy majú posilnenú dotáciu hodín v anglickom jazyku. Získavajú základné jazykové kompetencie, jazykové zručnosti.
 
Druhý, tretí, štvrtý, piaty ročník začína výuka v slovenčine ale aj šesť predmetov v angličtine. Šesť predmetov to je ten základ, aby mohli byť v bilingválnom štúdiu,“ prezradila riaditeľka školy Alena Gombošová.
 
Heslom školy je, „lepšie je raz zažiť, ako stokrát počuť“. Preto záujemcovia mohli na vlastné oči vidieť ukážky z výučby biológie v laboratóriu, kde zhliadli prácu s mikroskopom a tiež praktické ukážky hodín v anglickom jazyku v jednotlivých predmetoch ako matematika, dejepis, občianska náuka, umenie a kultúra a geografia.
 
Škola ponúka nielen kvalitné štúdium v špičkovo vybavených učebniach, ale mnoho aktivít, ktoré majú potenciál posúvať žiakov vpred. Gymnázium má viaceré partnerské školy, či už v Anglicku, Nemecku alebo Rusku.
 
„Princíp jazykovky je, že žiaci našej školy žijú v anglických rodinách, čiže sú nútení komunikovať v anglickom jazyku a štyri vyučovacie hodiny majú v škole a potom poobedňajšie je zážitkové vyučovanie, kedy idú do terénu, dostanú úlohu, ktorú musia vyriešiť a ráno na začiatku vyučovania nového dňa odpovedajú, alebo riešia odpovede domácich úloh. Rozhovoria sa tam, získajú nové skúsenosti a sú istejší,“ dodala Gombošová.
 
Znalosť cudzieho jazyka je v dnešnej dobe nevyhnutnosť. Bilingválne štúdium má v tomto smere v porovnaní s nebilingválnym veľkú výhodu, keďže jazyk tu už nie je cieľom, ale prostriedkom učenia sa.