Výstava umelcov z Kovačice a Padiny

852x
21. Január 2020
Vo výstavnej sieni oddelenia kultúry v Bardejove sa uskutočnila výstava slovensko-srbského priateľstva pod názvom Svet kovačického insitného umenia. Výstava je výsledkom dlhodobej spolupráce maliarov insity zo Srbska a slovenských maliarov žijúcich v Kovačici a Padine.
 
Výstava obsahuje najreprezentatívnejšie výtvarné diela najznámejších maliarov slovenskej insity a odmenené umelecké výkony najznámejších súčasných insitárov zo Srbska.
 
Pozostáva z troch častí. V prvej môžu návštevníci nájsť diela zakladateľov kováčického umenia.
 
„Druhá časť výstavy prezentuje tvorbu súčasných Slovákov, maliarov, insitárov v Kováčiciach a Padine. Presne na jednom mieste môžu návštevníci porovnať ich prácu, ako maľovali naši maliari pred šesťdesiatymi, sedemdesiatymi rokmi a ako maľujú súčasní maliari, už je to iná technika, iná perspektíva, zostal iba pôvodný živý kolorit, ktorý oni preberali z ľudových krojov, ľudových obyčajov,“ prezradila kurátorka výstavy Marija Raspir.
 
Tretia časť predstavuje najznámejších súčasných maliarov zo Srbska.
 
Na výstave na nachádza štyridsať obrazov. Tie je možné taktiež zakúpiť, zároveň prebieha aj dražba na pomoc obyvateľom z vybuchnutej bytovky v Prešove. Obrazy možno zhliadnuť do štrnásteho februára.