Nová časť detského oddelenia v nemocnici

3855x
30. Január 2020
Nemocnica sv. Jakuba v Bardejove slávnostne otvorila novú časť detského oddelenia. Otvorenia sa zúčastnili viacerí pozvaní hostia z mesta Bardejov, zástupcovia samosprávy, zdravotných poisťovní, stavebnej firmy Chemkostav Michalovce ako aj predseda výboru NR SR pre zdravotníctvo Štefan Zelník.
 
Novootvorená časť detského oddelenia pozostáva z priestorov pre ambulantnú časť a lôžkovú časť. V ambulantnej časti bude nemocnica poskytovať ambulantnú starostlivosť v špecializovaných detských ambulanciách. Klienti budú mať k dispozícii imunoalergologickú, kardiologickú, nefrologickú ambulanciu a tiež ambulanciu pre rizikových novorodencov. Lôžková časť detského oddelenia bude poskytovať zdravotnú starostlivosť pre hospitalizovaných detských pacientov. Obrovskou výhodou je trvalá možnosť prítomnosti rodiča dieťaťa počas hospitalizácie.
 
„Základný cieľ bol výrazne zvýšiť komfort pre pacientov. Celkove na Slovensku najviac požiadaviek a sťažností pri detských oddeleniach je na to, že rodičia chcú byť súčasťou liečby svojho dieťatka to znamená chcú byť na izbe. Malá časť nemocníc umožňuje v takom rozsahu, aby naozaj to bolo možné a väčšinou je to tak, že môže tam byť rodič, ale ten má svoju samostatnú izbu, alebo potom také tie riešenia prístielok a podobne, čo má zlý vplyv samozrejme aj na rodiča aj na dieťa. Zdá sa, že je to správna cesta. My už dnes máme nárast hospitalizovaných detí s rodičmi z iných okresov, kde táto možnosť nie je,“ prezradil riaditeľ bardejovskej nemocnice Marián Petko.
 
Pracovisko spĺňa všetky požadované parametre, personálne a materiálno – technické zabezpečenie v zmysle platnej legislatívy. Všetky nadštandardné izby majú samostatné sociálne zariadenie. „Rozhodne sa nám zlepší komfort pre pacienta a zlepší sa nám aj ten hygienický štandard. Budeme môcť viac predchádzať nozokomialným nákazám, budeme môcť lepšie odizolovať jednotlivé druhy ochorení. Toto je asi hlavný prínos toho zdravotného hľadiska,“ povedala primárka detského oddelenia Mária Medrická.
 
Spádová oblasť je 75 tisíc obyvateľov
 
Výkony a liečba sú hradené všetkými zdravotnými poisťovňami. Celková investícia novostavby je 580 tisíc eur, pričom 100 tisíc je z vlastných zdrojov nemocnice a 480 tisíc je z fondov Európskej únie.
 
„Chcem poblahoželať obyvateľom Bardejova a priľahlého okolia, že majú takéto vedenie pretože áno toto je cesta, ako udržať jednak zdravotníckych pracovníkov, ako získať pacientov, vytvárať podmienky pre ich prácu. A toto je proste iné tisícročie naozaj takéto by mali byt zariadenia, kde sa poskytuje zdravotná starostlivosť, kde má pacient svoj primeraný komfort, ale kde nachádza to pracovné prostredie, aj tá zdravotná sestra aj lekár,“ skonštatoval predseda výboru pre zdravotníctvo NR SR Štefan Zelník.
 
Základná spádová oblasť je 75 tisíc obyvateľov. Nemocnica je pripravená tuto formu zdravotnej starostlivosti poskytovať aj pre širší región.