Študovať na SSOŠ na Hviezdoslavovej ulici v Bardejove sa oplatí

2314x
06. Február 2020
Súkromná stredná odborná škola na Hviezdoslavovej ulici v Bardejove po roku znova sprístupnila svoje priestory širokej verejnosti. Prevažne žiaci deviateho ročníka z mnohých základných škôl z okresu zhliadli priebeh teoretického i praktického vyučovania v študijných a učebných odboroch.
 
„Na našej škole od budúceho školského roku môžu študenti študovať v troch študijných odboroch, to znamená v odboroch, ktoré sa končia maturitnou skúškou a to Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, Operátor stavebnej výroby, Kozmetička a vizážistka. Ďalej ponúkame päť trojročných učebných odborov ktoré končia výučným listom a to Manikér-pedikér, Krajčír so zameraním na pánske odevy, Mäsiar, Kaderník a Hostinský a v budúcom školskom roku plánujeme otvoriť aj tri dvojročné učebné odbory. To sú učebné odbory, ktoré sú určené predovšetkým pre tých žiakov, ktorí neskončili deviaty ročník základnej školy a mali by to byť Výroba konfekcie, Lesná výroba a Spracúvanie dreva,“ prezradila zástupkyňa riaditeľky Mária Pinzíková.
 
Škola tiež ponúka nadstavbové štúdium, maturitné vzdelanie je možné získať v odbore Podnikanie v remeslách a službách. Medzi benefity školy patrí duálne vzdelávanie a keďže všetky odbory sú v duáli, prax absolvujú žiaci priamo vo firmách.
 
„Žiaci sa od prvého ročníka priamo stretávajú s firmami, s prácou vo firmách a vlastne si môžu v podstate trošku privyrobiť a uplatniť sa potom ďalej v tejto firme,“ dodala M. Pinzíková.
 
Výhodou Súkromnej strednej odbornej školy je tiež jej poloha či vlastná telocvičňa, kozmetický a kadernícky salón.