Gymnázium Leonarda Stöckela otvorilo svoje brány

830x
07. Február 2020
Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove aj tento rok otvorilo svoje brány pre deviatakov základných škôl zo širokého okolia. Žiaci mohli navštíviť jednotlivé triedy gymnázia, vidieť vyučovanie viacerých všeobecných a odborných predmetov a takisto si prezrieť priestory školy.
 
Na úvod dňa otvorených dverí sa študenti gymnázia predstavili krátkym kultúrnym programom. Program pripravili členovia školských krúžkov - speváckeho, divadelného, tanečného a recitačného zamerania. Takisto sa predstavili členovia televízie GLS.
 
Viac už o štvorročnom štúdiu prezradila zástupkyňa riaditeľky školy.„Študenti počas prvých troch rokov absolvujú všetky predmety a vo štvrtom ročníku si volia, okrem slovenského jazyka, dvoch cudzích jazykov a telesnej výchovy, osemnásť hodín voliteľných predmetov,“ prezradila zástupkyňa riaditeľky školy Renáta Mikitová.
 
Gymnázium má 80 ročnú tradíciu v príprave žiakov a skúsený tím pedagógov. Absolventi majú vysokú úspešnosť v prijímaní na vysoké školy. Škola ponúka nadštandardné materiálno-technické vybavenie odborných učební, výber z piatich svetových jazykov, alternatívny študijný plán a žiak ma na výber z viac ako 50-tich záujmových krúžkov.
 
„Naša škola okrem možnosti voliť si predmety podľa záujmu, resp. podľa požiadaviek vysokých škôl, vo štvrtom ročníku, ponúka okrem iného možnosť absolvovať plavecký výcvik na hodinách telesnej výchovy, lyžiarsky kurz v druhom ročníku, samozrejme sú to aj exkurzie v zahraničí, či už dvojtýždňový pobyt v Anglicku, Taliansku a momentálne je časť našich študentov na exkurzii v Belgicku, v Bruseli,“ doplnila R. Mikitová.
 
V rámci Európskeho plánu rozvoja školy sa „horné gymnázium“ zapája do programu Erasmus+, ktorý zahŕňa vzdelávanie pedagógov. V tomto školskom roku sa projekt zameriava na rozvoj mobility vyučujúcich v bilingválnej sekcii.
 
Vo februári a marci prebieha posúdenie viacerých projektov a škola čaká na schválenie ďalších grantov. Gymnázium Leonarda Stöckela patrí medzi najlepšie školy nielen na území mesta, ale aj v rámci celého kraja a preto je vhodnou voľbou pre všetkých, ktorí sa chcú dôkladne pripraviť na vysokoškolské štúdium.