SPŠT: Mladým technikom patrí budúcnosť

1214x
08. Február 2020
Stredná priemyselná škola technická v Bardejove otvorila svoje brány pre všetkých žiakov, ktorí sa rozhodujú, kam ísť za kvalitným vzdelaním po základnej škole. Vyše 500 žiakov privítal školský maskot, mím na chodúľoch i školská hudobná skupina Pracovná sobota.
 
Záujemcovia si mohli počas Dňa otvorených dverí prezrieť priestory školy, získať informácie o všetkých študijných odboroch končiacich maturitnou skúškou, spôsoboch výučby, modernej technike, o uplatnení v budúcom zamestnaní i o aktivitách v mimoškolskej činnosti.
 
„Naša škola má dlhoročnú tradíciu, je na trhu už sedemdesiat rokov a patrí medzi najstaršie školy v meste Bardejov. Dnešným dňom sme chceli ukázať všetkým žiakom základných škôl, taktiež aj ich rodičom a širokej verejnosti priestory našej školy a možnosti štúdií na našej škole. Sme Stredná priemyselná škola technická, to znamená, že ponúkame technické odbory. Odbor sieťové informačné technológie, ktorý je zameraný na informatiku a elektrotechniku, odbor elektrotechnika, odbor technika a prevádzka dopravy a odbor staviteľstvo,“ prezradil riaditeľ školy Jaroslav Bujda.
 
S najnovším študijným odborom informačné a sieťové technológie sa mali žiaci možnosť zoznámiť v učebniach informatiky. Cieľom daného odboru je naučiť žiakov používať informačné, serverové a sieťové technológie, konfigurovať počítačové siete, ovládať a konfigurovať rôzne operačné systémy a serverové technológie na rôznych platformách.
 
Študijný odbor staviteľstvo bol prezentovaný v dvoch učebniach, kde žiaci získali poznatky o možnostiach štúdia stavebného odboru. Informácie o teoretických predmetoch boli doplnené ukážkami stavebnej dokumentácie vytváraných prostredníctvom programov AUTOCad, kreslením objektov v 3D vizualizácii a kartónových modelov.
Odborné predmety elektrotechniky sa vyučujú v elektrotechnickej dielni a v laboratóriu elektrotechniky. V dielňach žiaci videli ukážky vyvažovania kolies osobných automobilov, vyzúvania pneumatík či výrobu sústružených výrobkov. Škola disponuje softvérom na diagnostiku porúch vozidla.
 
Škola zapojená v programe Erasmus
 
„Naši študenti môžu získať rôzne certifikáty v závislosti od možnosti štúdia a je to aj elektrotechnická spôsobilosť, čiže paragraf dvadsať jeden podľa vyhlášky, ktorá ich oprávňuje na prácu v odbore elektrotechnika. Môžu získať certifikáty od firmy Kros, čo sa týka jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva, mzdovej agendy a tiež aj čo sa týka rozpočtovníctva firmy Kros. No a sme akadémiou Cisco, to znamená, že môžu získať aj certifikáty, ktoré ich oprávňujú na prácu s výpočtovou technikou s medzinárodnou platnosťou. Naša škola je zapojená v programe Erasmus. V tomto školskom roku naši študenti z odboru informatika boli v Prahe a študenti odboru elektrotechnika boli na Erasme vo Viedni, kde získavali skúsenosti zo svojho študijného odboru,“ doplnil J. Bujda.
 
Škola je zapojená aj v medzinárodnom projekte Interreg. Jej neoddeliteľnou súčasťou je telocvičňa s posilňovňou, futbalové a plážové ihrisko, školská knižnica, bufet, školský internát či jedáleň.
 
Záujemcovia o vodičské oprávnenie ho môžu získať za zvýhodnených podmienok. Absolventi Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove študujú na vysokých školách najmä technického charakteru a majú veľmi dobré uplatnenie na trhu práce.