Prváci v Bardejove sa učia netradične

807x
19. Apríl 2020
Aj prváci z 1.B triedy sa už viac ako mesiac zúčastňujú online vyučovania. Každý deň sa v troch skupinách stretávajú cez video hovory v aplikácii ZOOM.
 
Každá skupina absolvuje dve 40-minútové vyučovacie hodiny. Samozrejme s prestávkou, ako v škole. Keďže nie každému vyhovoval dopoludňajší čas, komunikujeme i podvečer.
 
Komunikácia prebieha aj formou bezkriedy.sk, kde rodičia dostávajú písomné zhrnutie i jednoduché úlohy z online hodín. Využívame novú ponuku a to možnosť nahrávky, pre matematické rozcvičky, pamäťové počítanie alebo diktáty.
 
Vytvorili sme si tak pravidelný režim. Žiaci sa na online hodiny tešia. Majú chuť sa učiť. V priateľskej atmosfére sú takto v kontakte so svojimi spolužiakmi a pani učiteľkou.
 
Prváci dostávajú povinné a doplňujúce úlohy. Doplňujúce, čiže úlohy navyše, sú nepovinné úlohy rôzneho typu, aby si každý žiak mohol nájsť „to svoje“.
 
Takto sa zadali „výzvy“ pre spolužiakov. Skladala sa obojstranná pyramída, tangram, pomáhalo sa v záhrade, pieklo, tvorilo pracovné listy pre spolužiakov, či iné výtvarné kreácie.
 
Prváci zvládajú túto našu online komunikáciu úžasne. Veľké poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí zabezpečujú celý domáci servis okolo tohto vyučovania a trpezlivo svojim deťom pomáhajú pri plnení každodenných povinností, za ich podporu, a spoluprácu.