Mesto Prešov začína s dlho očakávanou rekonštrukciou Jarkovej ulice

539x
19. Apríl 2020
Mesto Prešov začína s dlho očakávanou rekonštrukciou Jarkovej ulice v historickom centre mesta. Pribudne zeleň, moderné architektonické prvky i parkovacie miesta.
 
„Na komplexnú rekonštrukciu Jarkovej ulice, ktorá je súčasťou nultého okruhu mesta, Prešovčania čakali veľmi dlho. Táto ulica, ktorá neodmysliteľne patrí do historického centra Prešova, bola niekoľko rokov vo veľmi zlom technickom stave a jej obnova prinesie omnoho väčší komfort vodičom aj chodcom. Pridaním zelených prvkov, nového osvetlenia a lavičiek sa toto frekventované verejné priestranstvo navyše zatraktívni a vytvorí nové možnosti oddychu nielen pre Prešovčanov, ale aj pre všetkých návštevníkov mesta,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.
 
Vzhľadom na to, že ide o kľúčovú investíciu, sa mesto Prešov rozhodlo začať s jej realizáciou aj napriek súčasnej zložitej ekonomickej situácii, ktorá súvisí s mimoriadnymi obmedzeniami na celom Slovensku.
 
Aj v tomto prípade mesto hľadalo riešenia, ako znížiť náklady na rekonštrukciu. Konečná cena dosiahnutá v dražbe je takmer o milión eur nižšia ako sa pôvodne predpokladalo. Zhotoviteľ zrealizuje celú rekonštrukciu za približne 3 milióny eur bez DPH, pričom predpokladaná hodnota zákazky bola 3 950 000 eur bez DPH.
Jarková ulica sa nachádza priamo v historickom jadre mesta, v Pamiatkovej rezervácii mesta Prešov. V súčasnosti slúži najmä dopravnej obsluhe a sprístupňuje objekty zástavby Hlavnej ulice. Okrem toho sa tu pohybuje aj množstvo chodcov.
 
Hlavným cieľom rekonštrukcie je zachovať jej historickú urbanistickú štruktúru, ako súčasti pamiatkovej rezervácie, a zároveň z nej urobiť spoločensky atraktívny priestor v centre mesta.
 
Priebeh rekonštrukcie
 
Rekonštrukciu Jarkovej ulice bude realizovať firma UNISTAV, s.r.o. Prešov v 2 fázach. Najprv sa bude rekonštruovať západná, po nej východná strana ulice, a to od križovatky s ulicou Weberovou až po križovatku s ulicou Hlavnou.
 
Stavebné činnosti budú prebiehať kontinuálne pozdĺž celej ulice, na jednotlivých pracovných stanovištiach bude od začiatku mája až do zimy pracovať spolu približne 50 pracovníkov.
 
Časť Jarkovej ulice od križovatky s Weberovou ulicou po Hotel Beliér bude zrekonštruovaná ako posledná, až po tom, čo budú ukončené obmedzenia dopravy týkajúce sa výstavby OC Forum.
 
Doprava
 
Premávka na Jarkovej ulici je jednosmerná, a to v smere od ul. Tkáčskej, resp. Weberovej, až po napojenie na Hlavnú ulicu. Rekonštrukciou sa jestvujúci režim dopravy nemení.
 
Jarková ulica v historickom centre Prešova má slúžiť prioritne chodcom. V snahe vytvoriť pre nich vyššiu bezpečnosť preto bola navrhnutá maximálna povolená rýchlosť 30 km/h. Samozrejmosťou sú aj chodníky po oboch stranách.
 
Rekonštrukciou sa v centre mesta vytvorí viac ako 80 parkovacích miest. Navrhované usporiadanie priestoru Jarkovej ulice vytvára podmienky aj na akceptovanie a budúcu aplikáciu parkovacej politiky mesta Prešov.
O všetkých dopravných obmedzeniach počas rekonštrukcie Jarkovej ulice, ako aj o možnostiach náhradného parkovania bude verejnosť informovaná.
 
Prvky drobnej architektúry
 
V rámci rekonštrukcie Jarkovej ulice pribudne aj niekoľko prvkov, ktoré z nej urobia krajší a atraktívnejší priestor slúžiaci na oddych pre obyvateľov mesta i jeho návštevníkov.
 
Postupne pribudne 16 lavičiek s operadlom, 8 kruhových lavičiek, 9 kockových taburetiek, 34 odpadkových košov, takmer 40 výsadbových mís, stojany na bicykle aj fontánka s pitnou vodou.
 
Kamerový systém
 
V súvislosti s lepším zabezpečením obnoveného priestoru, jeho ochranou pred vandalizmom a najmä bezpečnosťou občanov, bude na Jarkovej ulici doplnený aj kamerový systém Mestskej polície v Prešove, ktorý bude pozostávať z 8 otočných a 5 statických kamier umiestnených na stĺpoch verejného osvetlenia.
 
V rámci rekonštrukcie pribudne na Jarkovej ulici aj nové verejné osvetlenie, ktoré bude spĺňať požiadavky na systém City Touch, ktorý je v Prešove inštalovaný od roku 2015. Tento systém poskytuje vyšší stupeň riadenia verejného osvetlenia s vytvorením platformy pre Smart City.
 
Integráciou inteligentných prvkov do svietidla poskytuje informácie o polohe svietidla, funkčnosti, stave ovzdušia, hustoty dopravy a pod. Poskytuje flexibilitu, informovanosť a presnosť.
 
Umožňuje reakciu v závislosti od očakávaných a neočakávaných situácií stmievaním či rozsvietením všetkých častí mesta pre zaistenie bezpečnosti obyvateľstva. Rovnako poskytuje informovanosť o aktuálnom stave každého svietidla, čo zaručuje kvalitnejšiu údržbu a rýchlejšie opravy.
 
Sadové úpravy
 
Jednou z najväčších priorít mesta Prešov je v rámci tejto rekonštrukcie urobiť z Jarkovej ulice zelený priestor. Nevyhnutnou súčasťou rekonštrukcie je preto obnova zelene. Namiesto poškodených a suchých stromov a ich pňov sa vysadí 47 kusov nových zdravých stromov, hrabov obyčajných.
 
V trojuholníku zelene (pri budove terajšieho Stavoprojektu) sa vysadia 2 višne pílkaté a 1 javor červený, oba druhy so široko rozloženou korunou.
 
Všetky novovysadené stromy budú už predpestované do výšky 2,5 metra. Okrem toho budú všetky plochy dotknuté stavebnou činnosťou ešte pred realizáciou sadových úprav rekultivované, pribudnú trávniky, skalničkové koberce s približne desiatimi druhmi rozličných druhov skalničiek a trvalkové záhony.
(18:22, presov.sk)