Sídlisko Obrancov mieru v Bardejove dostáva novú tvár

1665x
17. Máj 2020
Revitalizácia bardejovského sídliska Obrancov mieru postupuje podľa plánov. Malé zdržanie bolo zapríčinené nepriaznivými poveternostnými podmienkami, no práce znova pokračujú a zrealizované sú už na osemdesiat percent.
 
„Boli realizované nové chodníky, kde sme využili aj možnosť environmentálneho prístupu k prostrediu, pretože na mnohých chodníkoch bol položený vodo priepustný asfalt a mnohé iné ochranárske opatrenia boli aplikované,“ ozrejmil hovorca mesta Štefan Hij.
 
Na sídlisku už boli vybudované nové chodníky, vytvorené boli aj nové ihriská. Pokračovať sa bude ešte v sadových úpravách a pribudne aj drobná architektúra.
 
„V konečnom dôsledku by to malo vyzerať ako jedno z lukratívnych miest v našom meste,“ dodal Š. Hij. Predpokladaný termín ukončenia prác je v treťom štvrťroku tohto roka.