Kontrolný deň na umeleckej škole v Bardejove

1333x
04. Jún 2020
Prednedávnom sa uskutočnil ďalší kontrolný deň za účasti primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva, ktorý súvisel so zmenou rozpočtu, ktorú na predposlednom zastupiteľstve stiahli na návrh dvanástich poslancov z programu.
 
Tentokrát bola predmetom rekonštrukcia Základnej umeleckej školy Michala Vileca, ktorú táto budova po vyše 60 rokoch už nevyhnutne potrebovala a mestu sa podarilo získať na ňu finančné prostriedky z externých zdrojov. Nie všetky náklady sa však dali predvídať a niektoré zase nemohli byť preplatené v rámci grantu.
 
Výška nenávratného finančného príspevku z eurofondov predstavuje čiastku 1 194 994,28 eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 1 257 888,72 eur.
(17:10, facebook/I Bardejov)