Bardejov a jeho farby

885x
08. August 2020
August patril v Bardejove milovníkom umenia na plátne. Tí sa zišli v priestoroch Hornošarišského osvetového strediska, aby podporili výstavu s názvom Bardejov a jeho farby, ktorá je výsledkom plenérovej práce Klubu amatérskych výtvarníkov BARDAV.
 
„Plenér prebiehal počas posledného júlového týždňa. Trinásť členov tohto klubu pod vedením pána maliara, odborníka a lektora Miroslava Capovčáka tvorili celý víkend na tému Bardejov. Myslím si, že výsledkom tejto plenérovej tvorby je naozaj krásnych šesťdesiatosem výtvarných diel,“ priblížila Lenka Semanková, metodička pre vzdelávanie a výtvarníctvo.
 
Výtvarný lektor posunul účastníkov od klasického maľovania štetcom k novým technikám a štruktúram. Medzi vystavovanými dielami nájdete aj také, ktoré nevznikli počas plenéra.
 
„Použili sme aj tie obrazy, ktoré boli určené na okresnú výstavu Spektrum, ale vzhľadom na tú epidémiu nebola ani vernisáž ani finisáž. Otvorená nebola v podstate ani galéria, čiže ľudia diela nevideli, tak sme to doplnili,“ objasnila predsedníčka Klubu amatérskych výtvarníkov BARDAV a autorka Marta Augustinská.
 
Autori na svojich obrazoch pracovali pilne od rána do večera. Niektorí dokonca diela dolaďovali v neskorých nočných hodinách.
 
„Pokiaľ sme ubytovaní, pracujeme aj dlho do noci. Vstávame skoro ráno a keďže teraz tento plenér začínal o deviatej, tak sme pracovali pomaličky od deviatej ráno do deviatej večer,“ uzavrel pedagóg Základnej umeleckej školy Michala Vileca v Bardejove a autor Ján Šoltés.
 
Výstava je odrazom novej inšpirácie, vzácnych skúseností a zručností, ktoré nadobudli výtvarníci počas vzácneho času v prítomnosti odborného sprievodu.