Rekonštrukcia cesty Demjata-Raslavice začína

803x
22. Apríl 2021
Slávnostným poklepaním základného kameňa oficiálne odštartovala rekonštrukcia cesty Demjata – Raslavice v objeme viac ako 2,2 milióna eur.
 
V rámci cestných projektov podporených z eurofondov zabezpečí táto modernizácia cesty lepší prístup a bezpečnosť dopravy v okresoch Bardejov a Prešov.
 
„Mňa teší, že za túto sumu bude zrekonštruovaná cesta, ktorá má svoj význam a hlavne dokáže zabezpečiť prepojenie okresu Bardejov a krajského mesta Prešov,“ uviedol na začiatkom predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský.
 
„My sa úprimne tešíme, že taká iniciatíva Prešovského samosprávneho kraja je, že myslia aj na náš okres a vidíme, že skoro každý rok sa v našom okrese niečo deje. Po roku sa stretávame aj v Raslaviciach, nedávno sa robil úsek Raslavice – Janovce, teraz sa začína robiť úsek Raslavice – Demjata. Pre nás je to veľmi dôležitý úsek. Myslím, že naši občania, ale aj ľudia z celého okresu to ocenia,“ zhodnotil starosta obce Raslavice Marek Rakoš.
 
Rekonštrukcia cesty medzi Raslavicami a Demjatou patrí pod program Interreg medzi Poľskom a Slovenskom a práve takáto cezhraničná spolupráca prináša želané ovocie aj v prípade cestnej infraštruktúry.
 
„Oni sú veľmi promptní, my sme trošku pomalší, pretože naše procesy verejného obstarávania sú trochu zdĺhavejšie, sú inak nastavené, sú oveľa prísnejšie. Príprava je taká istá u nich aj u nás. U nich sa tie zámery skôr schvália a zelená je skôr nastavená ako u nás. My tie investičné zámery veľmi musíme zvažovať, čo sa týka majetkoprávneho vysporiadania a podobne, ale toto sú také vzorové projekty, ktoré nemali žiadny zádrheľ, háčik, pretože tá cesta 2/545 je nosnou cestou prístupu na koridory, na budúcu R4 a samozrejme aj k Poliakom,“ informoval Marcel Horváth, riaditeľ Správy a údržby ciest PSK.
 
Aj s touto rekonštrukciou sú spokojní poslanci Prešovského samosprávneho kraja za okres Bardejov i samotný prednosta okresného úradu v Bardejove.
 
„Neteším sa len ja, ale teší sa celý okres Bardejov a hlavne všetci občania, ktorý dochádzajú za prácou do Prešova. Myslím, že tento úsek už potreboval rekonštrukciu práve v takom rozsahu, ako sa vykonáva,“ povedal Jozef Kmec, poslanec PSK.
 
„Hodnotím to veľmi pozitívne, ako aj každú inú investíciu, ktorá súvisí s dopravnou infraštruktúrou v našom okrese. Investície do cestnej siete a do dôležitých tepien ako je táto, ktorá spája krajské a okresné mesto je nanajvýš dôležitá aj preto, že skvalitňuje samotnú cestnú premávku, zvyšuje bezpečnosť. Za štátnu správu sa z toho veľmi teším a teším sa aj na ďalšie investície a veci, ktoré sú pripravované a budú v krátkom čase realizované,“ doplnil Prednosta okresného úradu v Bardejove Ján Paľa.
 
„Mňa to veľmi teší ako poslanca, ako šoféra taktiež, ale hlavne ako člena komisie dopravy sme tento úsek takisto prejednávali a som veľmi rád, že takýto vážny úsek medzi najväčším mestom a najkrajším mestom Bardejov v Prešovskom samosprávnom kraji si zaslúži pozornosť,“ prezradil poslanec PSK Pavol Ceľuch.
 
„Ja to vnímam veľmi pozitívne, zvlášť snahu predsedu a vedenia PSK aktívne sa zapájať do budovania takejto dôležitej infraštruktúry. Osobne sa teším, že sa podarilo získať nemalé finančné prostriedky z eurofondov a dobudovať takú dôležitú tepnu, ktorou je prepojenie s Poľskom. Samozrejme pevne dúfam, že to pomôže v rámci okresu a skvalitní do infraštruktúru v okrese,“ uviedol Patrik Mihaľ, poslanec PSK.
 
Aj keď cesta medzi Raslavicami a Demjatou nie je dlhá, je to významný úsek pre spojenie medzi Bardejovom a Prešovom.
 
„Tento úsek sa nezačína ani nekončí, ale sa iba pokračuje v rekonštrukcii, lebo táto cesta je veľmi významná, hlavne pre okres Bardejov, ale v podstate aj v rámci cezhraničnej, nie len turistiky, ale aj obchodu a spolupráce. Koniec koncov tento projekt je aj krytý z európskych štrukturálnych fondov a hlavne tieto peniaze naozaj slúžia pre rozvoj regiónu, okresu a celého kraja,“ ohodnotil predseda kraja.
 
V pláne je aj vybudovanie obchvatu Kapušian a Raslavíc i zlepšenie ďalších ciest v okrese Bardejov.
 
„Plánujeme v blízkej budúcnosti, verím, že na budúci rok, ale už z programu Interreg, zrekonštruovať križovatku v Kľušovskej Zábave, kde projektujeme celý ťah od Kľušovskej Zábavy až do Raslavíc, cez obce Šiba, Hertník, aby sme mali taký bajpas, keby sa niečo stalo, tak budeme mať krásnu dopravnú cestu tretej triedy,“ dodal Marcel Horváth.
Objednávateľom stavby 2/545 Demjata – Raslavice je Prešovský samosprávny kraj a zhotoviteľom je firma EUROVIA SK. Celý projekt by mal byť hotový do 300 dní.