Slávnostné vyradenie absolventov 2017

30x
25. September 2017
V Súkromnej základnej umeleckej škole, Pod Vinbragom 1 odovzdali záverečné vysvedčenia absolventom výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru. Ocenení sa dočkali aj víťazi školského kola súťaže Grafický Lučenec. Foto: SZUŠ