BOZP a PO servis

35093
Kontaktné údaje BOZP a PO servis
 • Bardejov
 • Slovenská 1
 • 085 01
Bezpečnosť, zdravie, prosperita...
 
 
Poskytujeme komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany dodávateľským spôsobom
 
Služby
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • bezpečnostnotechnická služba
 • služby autorizovaného bezpečnostného technika
 • koordinátor BOZP na stavenisku
 • vypracovanie dokumentácie z BOZP
 • školenia zamestnancov z BOZP
 • školenia zamestnancov pre prácu vo výškach
 • posudzovanie rizík
 • pracovné úrazy
 
Ochrana pred požiarmi
Pracovná zdravotná služba
Predaj a servis hasiacej techniky
Požiarna bezpečnosť stavieb
Uvedenie priestorov do prevádzky
Dôkazové merania alkoholu
Revízie požiarnych uzáverov
 
V našej ponuke nájdete aj ďalšie odborné služby/kurzy, ktoré zabezpečujeme:
 • kurzy lešenárov
 • kurzy viazačov bremien
 • školenia prvej pomoci
 • školenia vodičov referenčných vozidiel
IČO44051867
Názov spoločnostiBOZP a PO servis, s.r.o.
AdresaKomenského 567/30, 085 01 Bardejov

Otváracie hodiny BOZP a PO servis

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa