Košický most ponad frekventovanú cestu zrekonštruujú, búrať ho netreba

544x
25. November 2021
Pre dopravu pod ním je bezpečný
Na moste budú vykonávať pravidelné denné kontroly. Foto: UNLP
 
Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice ešte koncom septembra uzavrela most, ktorý spája areál na Triede SNP s areálom na Ipeľskej ulici a vedie ponad frekventovanú štvorprúdovú cestu a električkovú trať. Dôvodom bol jeho zlý technický stav.
 
Ako informovala hovorkyňa UNLP Monika Krišková, uzatvorenie mosta prijalo vedenie nemocnice krátko po obhliadke mostného objektu pri príprave nového nemocničného projektu parkovania.
 
Koncom októbra požiadala nemocnica o posudok Správu ciest Košického samosprávneho kraja, ktorá má najväčšie skúsenosti pri posudzovaní životnosti mostov na východe Slovenska.
 
„Z nej vyplynulo, že v súčasnom technickom stave most nie je využiteľný pre pravidelnú dopravu. Základným problémom je nefungujúce odvodnenie a porušenie mostného zvršku, ktorému sa predchádzajúce vedenia UNLP vôbec nevenovali a nechali tento objekt chátrať niekoľko rokov,“ povedal generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik.
 
 
Výsledky posudku
 
Podľa posudku z mimoriadnej obhliadky, ktorý má nemocnica k dispozícii si most vyžaduje len rekonštrukciu a zbúranie nie je nutné.
 
„Nosná konštrukcia a spodná stavba nevykazujú viditeľné poruchy, ktoré by boli predpokladom rizika náhleho zrútenia mosta. Pre dopravu pod ním je teda most bezpečný. Jeho technický stav však okrem prechodu peších chodcov neumožňuje prejazd vozidiel po ňom. To sú základné informácie, ktoré vyplývajú z posudku Správy ciest KSK,“ vysvetlil Slávik.
 
Nevyhnutné úpravy 
 
Nakoľko sa blíži zimné obdobie nemocnica vykonala očistenie mostného objektu od vegetácie, upratanie vnútra mosta a dávnejšie sa zakázalo parkovanie na ňom.
 
„Tento týždeň sa realizovalo vyplnenie trhlín asfaltom pozdĺž poškodeného povrchu, aby sme pred zimou zabránili ďalšiemu zatekaniu do vnútra mosta a minimalizovali tak jeho devastáciu. Most bude dostupný pre peší prístup našich zamestnancov, ako aj zamestnancov a študentov LF UPJŠ, ktorí potrebujú využívať prístup do našich areálov,“ priblížil.
 
 
Pravidelné kontroly
 
Do celkovej rekonštrukcie mosta, ktorá závisí od finančných zdrojov a vyjadrenia sa ministerstva zdravotníctva ako vlastníka, sa na moste budú vykonávať pravidelné denné kontroly, čistenie a podľa potreby aj malé údržbárske práce.
 
„Po obnove 2 600 metrov štvorcových parkovania v areáli na Triede SNP sú to ďalšie kroky, ktoré nemocnica realizuje kvôli ochrane a zabezpečeniu svojho majetku. Rozsiahla rekonštrukcia mosta a s tým spojenej plochy pred poliklinikou a pod rondelom však bez viaczdrojového financovania a spolupráce štátnych inštitúcií nebude možná. Nemocnica, ako správca majetku ministerstva zdravotníctva, zašle posudok na ministerstvo a budeme kompetentných detailne informovať o potrebných krokoch,“ dodal generálny riaditeľ nemocnice.
(12:04, red)
Diskusia
Pridať komentár