Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb spustil novinku pri triáži pacientov

1019x
21. Január 2022
Skener vám zmeria teplotu či vytlačí fotografiu
Pri vstupoch do ústavu je rozmiestnených päť stojanov so skenerom a s dezinfekčným dávkovačom. Foto: VÚSCH
 
Novinka vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach. Ako jedno z prvých zdravotníckych zariadení na Slovensku zavádza pri triáži pacientov a zamestnancov stojanové skenery.
 
Ako informoval VÚSCH na svojej webovej stránke, tieto stojanové skenery dokážu nielen zosnímať tvár, upozorniť osobu, aby si správne nasadila rúško, zmerať teplotu, ale aj načítať green pass.
 
 
Vytlačí aj fotografiu
 
Po overení QR kódu vám systém vytlačí potvrdenie s fotografiou a údajmi. Následne sa s týmto ústrižkom pacient preukáže na ambulancii alebo pri príjme na hospitalizáciu.
 
Čo sa týka nezaočkovaných pacientov a pacientov bez tretej dávky, tí sa pri vstupe do ústavu musia preukázať platným PCR, alebo antigénovým testom.
 
Pri vstupoch do ústavu je rozmiestnených päť stojanov so skenerom a s dezinfekčným dávkovačom. Tri sú určené pre pacientov a návštevy a dva pre zamestnancov.
 
 
 
Nastavenie podľa platných opatrení
 
Manažér odboru prevádzky Vladimír Mičko priblížil, že skenery majú možnosť nastavenia vzdialeného prístupu s on-line podporou, čo umožňuje nastaviť ich podľa aktuálnych a platných epidemiologických opatrení.
 
„Prístroje majú jednoduché užívateľské rozhranie, rýchlu identifikáciu užívateľa a ochranu osobných údajov užívateľa. Do vzdialenosti cca šesť centimetrov sa priloží v spodnej časti tabletu (ikona QR kódu) QR kód (najlepšie z mobilu). Následne sa na tablete (obrazovke) objaví obrys tváre, do ktorého sa treba nasmerovať. Systém skontroluje nasadenie respirátora a termokamera odmeria teplotu. Ak je všetko v poriadku, rozsvieti sa zelené svetlo vo vrchnej časti tabletu a osoba môže vstúpiť, v opačnom prípade zabliká červené svetlo a hlas vyzve osobu k náprave. Pri pacientskom module vytlačí skener štítok s fotografiou tváre a s povolením vstupu alebo bez fotografie s neplatným vstupom. Štítok sa následne nalepí na vstupný formulár, ktorý pacient podpisuje,“ opísal fungovanie skenerov Mičko.
 
Odbremenenie záťaže
 
Ako uviedol riaditeľ Sekcie ekonomiky a prevádzky Anton Jura, vzhľadom na očakávanú ďalšiu vlnu pandémie v súvislosti s variantom omikron, ústav hľadá všetky možné riešenia, ako ako čo najviac ochrániť zdravie pacientov i zamestnancov.
 
„Naším cieľom je tiež priniesť technické riešenie, ktorým by sme odstránili veľkú administratívnu záťaž našich pracovníkov pri triáži. Doterajšie postupy chceme zjednodušiť a dosiahnuť tak urýchlenie a zjednodušenie vypĺňania vstupných formulárov,“ dodal Jura.
 
(8:32, red)
Diskusia
Pridať komentár