22.12.2020
Ďalším rodinám v núdzi pomohla aj nefinančnými darmi.
22.12.2020
Silvestrovský pobyt v Bardejovských Kúpeľoch zrušili.
21.12.2020
Balíčky zo srdca pre neznámeho vo Svidníku roznášali týždeň a putovali do viacerých zariadení.
21.12.2020
Nákup vozidiel a modernizácia trolejového vedenia budú financované z operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
20.12.2020
Súčasťou je výstava fotografií, publikácia a literárna súťaž.
19.12.2020
Rekonštrukcia a prístavba stála zriaďovateľa 834-tisíc eur.
18.12.2020
Na trati Bardejov – Prešov je koľajový zvršok v zlom stave a poškodzuje nové jednotky.
18.12.2020
Staré mestské karty vydané spoločnosťou Prešov Real, s.r.o. platia iba do 31.12.2020.
17.12.2020
Nádoby do bytových domácností zadarmo.
17.12.2020
O testy si ambulancie, ktorých je na území kraja 1700 , musia požiadať formou elektronicky vyplnenej žiadosti o dodanie.
17.12.2020
Materiál pandemickej komisie už schválila vláda.
17.12.2020
Ocenení sú z ôsmich zariadení zo Svidníka a Giraltoviec a navrhli ich samotní riaditelia zariadení.
16.12.2020
Prerušená prevádzka do 8. januára.
16.12.2020
Jazdy pod vplyvom alkoholu v Prešovskom kraji.
15.12.2020
Kvôli pretrvávajúcej nepriaznivej epidemickej situácii sa otvorenie konalo bez účasti verejnosti.
15.12.2020
Z rúk Evy Gažovej, národnej riaditeľky ŠOS si ho prevzala dekanka PF Iveta Scholtzová.
15.12.2020
Profesionálny vodič nafúkal viac ako 2,4 promile.
15.12.2020
Zámer revitalizácie prešovských Solivarov s prvými reálnymi kontúrami.
14.12.2020
Pandémia tu stále je, preto v projekte pokračuje v „online“ podobe.
14.12.2020
11. ročník celoslovenskej súťaže o najlepšiu kroniku a monografiu obce alebo mesta.
14.12.2020
Všetkých 12 stromčekov následne ohodnotila odborná porota, ktorá vybrala tie najkrajšie.
11.12.2020
Zasiahnuté priestory boli opätovne vymaľované, do tried pribudol nový nábytok.
10.12.2020
Mesto takisto zrealizovalo aj potrebné udržiavacie práce vo viacerých školách, niekde dokonca menili elektrické obvody.
10.12.2020
Obnova telocvične prebiehala v mesiacoch september až november 2020.
10.12.2020
Premiér zároveň doplnil, že ak by sa komunita chcela pretestovať a urýchliť tak zlepšenie situácie, môžu sa plošne testovať.
09.12.2020
Prešovčanom kolobežky poslúžili zväčša na dochádzanie do práce.
08.12.2020
Všetko úsilie od tejto chvíle budú venovať prípravám na nástup žiakov druhého stupňa ZŠ po zimných prázdninách.
08.12.2020
S prípravou tohto projektu sa začalo už pred tromi rokmi, celý proces bol však administratívne náročný.
08.12.2020
Vedúcim partnerom projektu je Mesto Bardejov, ďalšími partnermi sú Mesto Grybów (Poľsko) a o.z. Náš Bardejov.
08.12.2020
Reforma v podobe zníženia počtu okresných súdov z 54 na 30 súdnych obvodov všeobecných súdov je podľa Ivančovej vážnym zásahom
08.12.2020
Za prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení.
07.12.2020
Nevyhnutná preto bola úzka spolupráca s Pamiatkovým úradom v Prešove.
07.12.2020
Cestujúci, ktorí sa doposiaľ do súťaže nezapojili, tak môžu urobiť kedykoľvek počas nasledujúcich piatich mesiacov.
07.12.2020
Partnerská spolupráca mesta a univerzity je založená na princípe vzájomnosti.